МВ-У-24/15

14. јул 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности- услуга –
Штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова за потребе Управе ГО Земун, број: МВ-У-24/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности – услуга –
Штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова за потребе Управе ГО Земун, број: МВ-У-24/15

Позив за подношење понуде
КД
Измена КД1
Обавештење о закљученом уговору