МВ-У-22/14

10. септембар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  БРОЈ МВ-У-22/14

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА МЕМОРАНДУМА, ВИЗИТ КАРАТА, БЛОКОВА СА ИСПОРУКОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

КД штампанје флајера

позив за подносење понуда

Обавештење о закљученом уговору