МВ-У-2/15

26. фебруар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугe – штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова са испоруком за потребе ГО Земун, број МВ-У-2/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности услугe штампање флајера, меморандума, визит карата, блокова са испоруком за потребе ГО Земун,  број МВ-У-2/15

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

КД