МВ-У-21/17

12. јул 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-21/17.
Израда урбанистичких планова
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору