МВ-У-20/15

24. јул 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуге –
Израде пројектне документације, број МВ-У-20/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности – услуга израде пројектне документације за потребе Градске општине Земун, број: МВ-У-20/15

Позив за подношење понуда

КД

Обавештење о закљученом уговору