МВ-У-2/20

11. фебруар 2020.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/20

Услуга вршења ревизије пословања ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору