МВ-У-2/19

22. фебруар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/19
Услуга реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са територије ГО Земун, који су корисници програма „Моја земунска картица“

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору