МВ-У-19/15

12. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуга –
услуга информисања јавности – call centar, ЈН МВ-У-19/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – мале вредности – услуге –
услуга информисања јавности – call centar, ЈН МВ-У-19/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњења КД

Појашњења КД2 и измена КД1

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава-Понуда

Oдлука обустави поступка