MВ-У-18/15

27. март 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку услуга – проширење постојећег софтверског пакета за потребе градске општине Земун, број јавне набавке MВ-У-18/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности услугe – проширење постојећег софтверског пакета за потребе градске општине Земун., број јавне набавке MВ-У-18/15

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору