МВ-У-16/16

07. јун 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – осигурање имовине и запослених радника
Градске општине Земун.
Број јавне набавке МВ-У-16/16.
Конкурснa документација за јавну набавку мале вредности – осигурање имовине и запослених радника
Градске општине Земун.
Број јавне набавке МВ-У-16/16.

Позив за подношење понудe

Kонкурсна документација осигурање

Појашњења 1 и измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 2 и измена 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору