МВ-У-15/17

30. мај 2017.

Број јавне набавке МВ-У-15/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Конкрусна документација за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавестење о продузењу рока за подносење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о првој измени уговора о јавној набавци