МВ-У-14/18

03. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН МВ-У-14/18
Услуга израде идејног пројекта енергетске санације зграде седишта ГО Земун 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору