МВ-У-13/18

19. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/18
Услуге уклањања и чешћења снега

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору