МВ-У-1/17

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке