МВ–У-11/15

29. мај 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуге –
Осигурање имовине и запослених радника ГО Земун, број МВ-У-11/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности – услуге –
Осигурање имовине и запослених радника ГО Земун, број МВ–У-11/15

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Појашњења1 и измена1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава