МВ-У-10/18

10. август 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/18
Услуга израде планова, елабората и процена из области ванредних ситуација, безбедност и здравља на раду, одбране и безбедности

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору