МВ-У-1/19

29. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/19
Услуге конзерваторског надзора над радовима на фасади зграде седишта Наручиоца

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору