МВ-У-1/18

07. фебруар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/18
Услуга израде пројектне документације за Пристан
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору