МВ-Р-25/15

21. август 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку авне набавке мале вредности – радови –
Уређење атарских путева на територији ГО Земун – некатегорисани путеви, број МВ-Р-25/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – радова –
Уређење атарских путева на територији ГО Земун – некатегорисани путеви, број МВ-Р-25/15

Позив за подношење понуда

КД

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора стр. 1

Одлука о додели уговора стр. 2

Одлука о додели уговора стр. 3

Одлука о додели уговора стр. 4

Одлука о додели уговора стр. 5