МВ-Р-15/14

28. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БРОЈ МВ-Р-15/14

РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

КД РУШЕЊЕ

позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору