МВ-Д-9/17

05. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора за партију 1

Одлукa о додели уговора за партију 2

Одлукa о додели уговора за партију 3

Обавештења о закљученим уговорима за партију 1

Обавештења о закљученим уговорима за партију 2

Обавештења о закљученим уговорима за партију 3