МВ-Д-9/15

05. мај 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Рачунарски делови за потребе Управе ГО Земун, број МВ-Д-9/15.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности добара Рачунарски делови за потребе Управе ГО Земун, број МВ-Д-9/15.

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору