МВ-Д-9/18

08. август 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/18
Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића, обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора – Партија 1 – Кетеринг
Одлука о додели уговора – Партија 2 – Кафа и безалкохолна пића
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – кетеринг
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – кафа и безалкохолна пића