МВ-Д-8/18

15. мај 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-8/18
Набавка административног и канцеларијског материјала обликована по партијама
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2