МВ-Д-4/14

25. април 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ          БРОЈ НАБАВКЕ МВ-Д-4/14

НАБАВКА ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ СА ИСПОРУКОМ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору