МВ-Д-3/20

18. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-3/20

Набавка намештаја

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка