МВ-Д-27/16

09. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16
Конкурсна документација за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору