МВ-Д-24/16

29. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору