МВ-Д-22/17

22. август 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-22/17

Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама, набавка кетеринга – партија 1
 
Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке