МВ-Д-2/17

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору