МВ-Д-20/17

06. јул 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-20/17.
Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњење 1

Додатне информације/појашњења 2

Oдлука о обустави поступка Партија 1

Oдлука о додели уговора Партија 2

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 1 – кетеринг

бавештење о закљученом уговору – партија 2 – кафа и безалкохолна пића