МВ-Д-18/14

05. септембар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА –  БРОЈ МВ-Д-18/14

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ  УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Обавештење о заклјученом уговору

Обавештење грађанима

Избори  26.10,2014.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

јавни позив