МВ-Д-17/17

21. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-17/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења – 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Додатне информације/појашњења 3

Измењену Конкурсну документацију 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору