МВ-Д-17 /14

28. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – MAЛЕ ВРЕДНОСТИ,  БРОЈ МВ-Д-17 /14

НАБАВКА ДОБРА- ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА УПРАВЕ ГО ЗЕМУН, ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Обавештење о закљученом уговору 1

КД ГОРИВО ЗА ВОЗНИ ПАРК

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда