МВ-Д-16/14

30. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ МВ-Д-16/14

НАБАВКА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока  за подношење понуда