МВ–Д-15/15

12. мај 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добара – набавка горива за возила ГО Земун, број ЈН МВ–Д-15/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности добара – набавка горива за возила ГО Земун, број МВ–Д-15/15

Позив за подношење понуда

Измена KД

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава

Обавештење о закљученом уговору