МВ-Д-15/15

23. септембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности –
добра – набавка горива – Партија 2, број МВ-Д-15/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности –
добра – набавка горива – Партија 2, број МВ-Д-15/15

Позив за подношење понуде
КД
Измена КД 1
Измена КД 2
Измена КД 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Пријава
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Пријава 2
Одлука о додели уговора
12.10.2015. Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору