МВ-Д-15/19

20. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-15/19

Набавка ваучера за новогодишње пакетиће за децу запослених у ГО Земун, обликована по партијама – за Партију 2 (узраст деце 9-15 година)

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација са изменама 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2