МВ-Д-14/15

08. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добра –
Безалкохолна пића и кафа са испоруком за потребе Градске општине Земун, број: МВ-Д-14/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности добара – безалкохолна пића и кафа са испоруком за потребе Градске општине Земун, број: МВ-Д-14/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњење КД

Обавештење о закљученом уговору