МВ-Д-14/19

18. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-14/19

Набавка муљних пумпи, црева и лопата за санирање последица поплава и већих киша за потребе општинског штаба за вандредне ситуације ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору