МВ-Д-13/19

11. децембар 2019.

 

Број јавне набавке  ЈН МВ-Д-13/19

Набавка антивирус и аутокед лиценци

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору