МВ-Д-12/19

06. децембар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-12/19

Набавка кетеринга

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору