MВ-Д-11/19

09. децембар 2019.

Број јавне набавке  ЈН MВ-Д-11/19

Набавка ваучера за новогодишње пакетиће за децу запослених у ГО Земун, обликована по партијама

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

Обавештење о обустави поступка – ПАРТИЈА 2

Одлука о измени уговора о јавној набавци