МВ-Д-11/18

30. новембар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-11/18
Набавка рачунара, интерактивне табле, штампача, миксете и фотоапарата, обликована по партијама

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2