МВ-Д-10/19

03. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-10/19

Набавка аутомобила

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору