МВ-Д-1/20

06. фебруар 2020.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-1/20

Набавка огрева за социјално угрожене категорије становника

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 1

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке