КУРСЕВИ ЗА РАДНИКЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

15. јануар 2018.

 
Градска општина Земун је у сарадњи са компанијом LINKgroup обезбедила бесплатне
он-лајн курсеве за усавршавање професионалних вештина запослених у општинској управи.
 
Тако ће у наредном периоду запослени моћи да похађају он-лајн курсеве Word, Excel, PowerPoint, Photoshop и енглеског језика.
 
Запослени који остваре право на бесплатне он-лајн курсеве добиће поклон код са којим ће се пријавити на страни пријавa и након тога ће путем електронске поште добити сва потребна упутства за похађање изабраног он-лајн курса.
 
Ово је само један од корака којим Градска општина Земун наставља да улаже у образовање и усавршавање својих запослених.