КОНТРОЛА УКЛАЊАЊА СНЕГА И ЛЕДА

11. јануар 2017.

 
Инспектори Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун контролишу уклањање снега и леда са јавних и површина у јавном коришћењу, као и леденица са истурених делова зграда.
 
У току јучерашњег дана контролисана је очишћеност тротоара, тргова, платоа, стаза и тротоара око јавних зелених површна на подручју општине Земун, као и других градских општина. Контролисане површине су углавном биле очишћене, а тамо где то није учињено инспектори су опомињали грађанство и нису примењивали репресивне мере.
 
Одлуком о комуналном реду прописана је обавеза уклањања снега и леда и прописане казне како за физичка тако и за правна лица, уколико не уклањају снег и лед са површина са којих су наведеном одлуком обавезни.
 
Градска општина Земун апелује на грађане и скупштине станара да испуне своје обавезе које се тичу чишћења тротоара и прилаза, као и уклањања лединица са истурених делова зграда.
 
grb