ЈН Р-1/17

08. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН Р-1/17 – набавка од више наручилаца-ОП
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – асфалтирање школског дворишта школе Вељко Рамадановић

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору