ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

10. септембар 2018.

Градска општина Земун је 31. августа 2018. године расписала Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун, на основу одлука Скупштине градске општине Земун:

 

1. Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања,

односно од 1. септембра 2018. године. 

 

Конкурсну документацију и обрасце можете преузети са интернет странице ГО Земун 

http://zemun.rs/konkursi/

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553, 062/ 8019-126.